A növekedés kulcsa

Álláspontunk szerint üzleti elképzelés megvalósításának egy átgondolt üzleti terv nélkül nem érdemes nekivágni. Az üzleti terv egy tulajdonos legjobb barátja, míg a befektetővel a közös nevező a jövőbeni együttműködéshez.

Abban az esetben, amikor már a cég vagy projekt rendelkezik jól kialakított, a termék/szolgáltatás jellemzőihez, valamint a piaci igényekhez illeszkedő üzleti modellel (az üzleti modellekről bővebben itt: “Az ötlettől az üzletig”), akkor szükséges kidolgozni a célok megvalósításához illeszkedő stratégiai tervet.

Ez a stratégia jelenti az üzleti terv alapját, abban ennek kifejtése, operatív feladatokra bontása szerepel annak érdekében, hogy sikeresen tudjuk megvalósítani a tervezett növekedést. Átgondolt stratégia hiányában az üzleti terv nem segíti a vállalat növekedését, a kitűzött célok elérését, mivel az irányok nincsenek megfelelően meghatározva, nincs lépésekre lebontva, valamint stratégia nélkül nem lehet meghatározni a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat sem.

Az üzleti terv egy tulajdonos legjobb barátja, míg a befektetővel a közös nevező a jövőbeni együttműködéshez.

Az üzleti, és a hozzá kapcsolódó pénzügyi tervre, tartalmára nincs általánosan alkalmazható struktúra, minden projekt esetén más és más tartalmú és struktúrájú dokumentumok kidolgozása javasolt attól függően, hogy mi a cég és termékének a jellemzői, milyen a piaci környezete.

Ezen tartalmi elemek kidolgozásával olyan üzleti terv állhat a vállalkozás rendelkezésére, ami segítséget nyújt a stratégia későbbi operatív megvalósításában, valamint segíti a befektetők meggyőzését, hogy miért érdemes bizalmat szavazni a cégnek és tőkét fektetni abba.

Minden befektető mást és mást vizsgál az üzleti terv elemzése során, erre előzetesen mindenképpen javasolt felkészülni a stratégia részletes átbeszélésével, hogy a projektben résztvevők egyetértésben tudjanak reagálni a befektetők javaslataira, kérdéseire. Hozzá kell tennünk, hogy meglátásunk szerint nem csak a befektető, egy jó tulajdonos is látni akarja, hogy mit kezd a csapat (aminek ő is része lehet) a pénzzel, a termékkel, a vállalkozással!

Általánosan a következő főbb kérdésekre adott válaszok alapján javasolt összeállítani egy cég üzlet tervét:

 • Mi a piaci igény? Hogyan oldják meg most, és miben tudunk mi jobbat adni náluk? A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó igény bemutatása kulcsfontosságú
 • Milyenek a piaci lehetőségek? Kik a versenytársaink?Piac és versenyhelyzet bemutatása
 • Mivel foglalkozunk, és mit akarunk eladni?Mi milyen választ adunk a piaci igényre, azaz a termék, szolgáltatás rövid bemutatása, fókuszálva az értékekre, nem csak a funkciókra
 • Ki fogja megvalósítani a stratégiát?Azaz a szakmai csapat bemutatása
 • Hogyan fogjuk a tervezett növekedést megvalósítani?Hogyan fogjuk sikerre vinni a termékünket? Stratégia részletes bemutatása és lépésekre bontása
 • Csak a hazai piacban van potenciál, vagy versenyképesek vagyunk külföldön is?Mi lehet az első célország és miért? Külföldi terjeszkedés indoklása és bemutatása
 • Hogyan fogjuk a termékünkkel megszólítani a célcsoportot? Milyen modellben és hogyan fogjuk nekik azt eladni?Szükséges az értékesítési és marketingterv kifejtése
 • Hogyan áll össze az árbevételünk? Tudunk-e nyereséget termelni, megtérül-e a tervezett befektetés?Pénzügyi terv a költségek és bevételek kalkulálására
 • Mekkora részesedést adunk a befektetőnek? Milyen értékelés mellett tudunk befektetőt bevonni? Vállaltértékelés elvégzése a pénzügyi terv alapján
 • Hogyan tud a befektető kiszállni a vállalkozásból?Exit-stratégia bemutatása

Az üzleti terv szerves részét képezi a pénzügyi terv is, amely a stratégia pénzügyi leképezését jelenti. A pénzügyi tervezés folyamatát kétfajta módon lehet elvégezni, top-down megközelítés alkalmazásával, vagy pedig bottom-up módszerrel.

A pénzügyi terv top-down eljárással történő kidolgozása során a piac mérete és a cégünk által elérendő piaci részesedés alapján határozzuk meg a tervezett bevételeinket, amihez kerülnek a költségek igazításra. A legtöbb esetben ezen tervezési eljárás nem igazán megbízható, mivel a tervezés során a stratégia nem kerül konkrét akciókra, tevékenységekre lebontásra a kitűzött cél elérése érdekében, nem ad eszközt, akció- és erőforrástervet a menedzsmentnek, csapatnak annak megvalósítására.

top-down megközelítés helyett javasolt inkább úgynevezett bottom-up módszert alkalmazni a pénzügyi tervezés során, aminek keretében „alulról”, az alapoktól, a stratégiából kiindulva, az abban meghatározott értékesítési csatornákra lebontva kerülnek meghatározásra az egyes tényezők (például konverziós arányok, iparági mutatók). Ezen adatok alapján kerül elemenként felépítésre a bevételi terv. A bevételi oldalhoz szorosan kapcsolódik az erőforrás és költségterv is, ami alapján pontosan meg tudjuk tervezni a cég költségeit, pénzáramlását, nyereségességét, azonosítani tudjuk a szűk keresztmetszeteket, kockázatokat is.

Hogy miért jó ez a bottom-up megközelítés? Ennek segítségével eszközt, sorvezetőt adunk a cég kezébe ahhoz, hogy meg tudja valósítani a stratégiát, azokat a terveket, amiket a menedzsment vállalt a tulajdonosok, befektetők felé. A befektetők szempontjából is előnyös ez, mivel így meg tudja vizsgálni a stratégia és az erőforrások alátámasztottságát, valamint nyomon tudja követni az egyes árbevétel- és költségvezérlők alakulását, és be is tud avatkozni.

Milyen egy jó bottom up üzleti terv? Kérje gyors konzultációnkat, vagy sok száz projekt tapasztalatából épített mintánkat!

tervezési időtávot minden esetben szükséges a cég életfázisához, valamint az iparághoz igazítani, azonban az elmondható, hogy a tapasztalatunk alapján a befektetők preferálják az ötéves terv készítését. A tervezés első időszakára vonatkozóan azt javasoljuk az Ügyfeleinknek, hogy havi vagy negyedéves bontásban készítse el a terveket, különös tekintettel a cash flow tervekre.

 • Elsőként az üzleti modell készül el, amin alapul a stratégia, a részletes üzleti terv csak ezt követően áll elő! Hiszen hogyan is határozhatnánk meg az operatív akciótervet, amikor nem tudjuk, hogy merre megyünk, és mit akarunk elérni?
 • A modell felépítésénél és a stratégia kidolgozásánál fókuszt kell tartani, hogy a cég erőforrásait a legnagyobb potenciállal rendelkező területekre lehessen fókuszálni. A fókusz kulcskérdése a növekedésnek.
 • Kiemelt helyen szerepel a versenytársak elemzése, amit a stratégia kidolgozása során is figyelembe veszünk. Nemcsak a közvetlen konkurenseket, hanem a helyettesítő termékeket is vizsgálni szükséges.
 • Bottom-up tervezés, és nem elsődlegesen top-down megközelítés alkalmazása.
 • Benchmarkok alkalmazása, piaci trendek figyelembe vétele a növekedési tervek alátámasztására.
 • Részletes pénzügyi terv szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a bevételek és kiadások egyenlegeként a tervek megvalósításához szükséges tőkeösszeg nagyságát.
Miben tudjuk projektjét támogatni?
A kialakított üzleti modell és stratégia alapján (ami történhet velünk is, nélkülünk is) cégünk vállalja, hogy kidolgozza a részletes üzleti és pénzügyi dokumentumokat. A tervezés első lépéseként piac- és versenytárselemzés készül, értékesítési stratégia és emberi erőforrás kerül számszerűsítésre. Ezek fényében készítjük el a részletes pénzügyi kalkulációkat, megtérülési és cégérték számításokat. Amennyiben a tőkebevonás a cél, akkor szükséges kidolgozni a befektetői bemutatkozáshoz szükséges üzleti dokumentumokat is (teaser és befektetői prezentáció). Az üzleti terv szerves részét képezi az operatív cselekvési terv is, amiben a befektetőnek vagy tulajdonosnak bemutatásra kerül, hogy a stratégia milyen lépések mentén kerül megvalósításra.
Abban az esetben, amikor a cége rendelkezik már kidolgozott üzleti tervvel, akkor lehetőség van arra, hogy az elkészült dokumentumokat, az alapul szolgáló stratégiát a cégünk „csak” validálja, befektetői szempontból történő vizsgálatnak vesse alá. A tervek és a stratégia elemzését követően fejlesztési és beavatkozási javaslatokat fogalmazunk meg azzal összhangban, hogy hogyan lehet a projekt befektetői vonzerejét javítani.
Mivel egy növekedési stratégia – igazodva a befektetők elvárásához – jellemzően külpiaci terjeszkedést is tartalmaz, így külpiaci üzletágunkkal együttműködve alakítjuk ki a javaslatokat a nemzetközi terjeszkedésre vonatkozóan, melyet igény szerint nemzetközi irodáinkkal is validáltatunk. Ennek a konstrukciónak fő előnye, hogy egy valós külpiaci információkon alapuló, már piaci visszajelzéseket is tartalmazó tervvel érkezhet a befektetők elé, így erősítve a tárgyalási pozícióját. Tapasztalatunk szerint a cégek ezen a területen követik el a legnagyobb, akár végzetes hibákat… (Bővebben: A sikeres külpiaci stratégia )
A közösen kidolgozott, vagy pedig egy már meglévő pénzügyi terv alapján elkészítjük a vállalatértékelési kalkulációt több releváns módszer alkalmazásával. A vállalatértékelés szükséges lehet a tőkebevonás, felvásárlások és összeolvadások során az üzletrészek értékének meghatározásához. Honnan is tudná, hogy fair és korrekt javaslatot kapott, ha nem tudja mennyit ér a cége vagy ötlete? (Bővebben: Mennyit ér a cégem? )
Miért az M27 ABSOLVO a megfelelő partner?
 • Az üzleti modellezés, stratégia-alkotás szakértői vagyunk – több száz projektet kísértünk már végig az üzleti tervezéstől a tőkebevonásig, különböző iparágakban. Ezt a tudást bocsátjuk az Ön rendelkezésére!
 • Nem táblázatokat akarunk gyártani – alapvető igényünk, hogy az Ön cége, projektje mélyére ássunk, megértsük a céljait és elkötelezetté váljunk irányába, és olyan közös terv jöjjön létre, mely az Ön számára reálisan megvalósítható!
 • Nem félünk kimondani véleményünk – a nem megfelelő stratégiával ne induljon útjára, és a befektető elé sem engedhetjük, hisz akkor elutasítják! Azt az elvet követjük, hogy még a tervezőasztalon derüljön ki, ha egy stratégián még fejleszteni szükséges, ne pedig a megvalósítás során.
 • Ismerjük a befektetők igényeit, motivációit, tudjuk, milyen előkészítettségű projekttel lehet náluk egyáltalán labdába rúgni. Ügyfeleink projektjén, annak anyagain ennek tudatában dolgozunk, a befektetői tárgyalásokra igény esetén el is kísérjük, ott teljes mellszélességgel képviseljük a projektet.
 • külpiaci üzletágunkkal együttműködve egyedülálló tudást, piaci kapcsolatokat hozunk a projektbe, így a tervek megvalósítható stratégiává válnak, lehetőleg minél előrehaladottabb és validált formában.
„Nem egy-két leckével járnak előttünk, hanem sok-sok projekttel a hátuk mögött olyan tapasztalatokat tudtak hozni a közös munkába, ami nálunk hiányzott”
Zsoldos Sándor ügyvezető, IPR-Insights
Ha viszont sok száz projekt tapasztalatát vonná be a saját üzleti tervezésébe, írjon nekünk!

Growing together for your success. M27 ABSOLVO.

Letölthető anyagok:

27 szempont üzleti tervezéshez – avagy amit a cégek sokszor elfelejtenek